Kosmisch concreet - Andre Gilara
 
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)

Opbouw

 

1. Herken een werkwoord

 

2. Herken de persoonvorm

 

3. Herken het onderwerp

 

4. Persoonvorm in de tegenwoordige tijd

- Werkwoorden met een -d

- Werkwoorden met een -t

 

5. Persoonvorm in de verleden tijd

- Werkwoorden met een -d

- Werkwoorden met een -t

 

6. Voltooid deelwoord

 

7. Voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt

 

8. Spelling Engelse werkwoorden

 

Alles door elkaar

 

(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)