Kosmisch concreet - Andre Gilara
 
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
Apple Hardware winterdeals
Is jouw school klaar voor 2024? Ontdek deApple-bundels bij de Rolf groep!
(Advertentie)

Middenbouw

Aanbieding van de taaldozen

 

Doelen

  • Beleven van de functie van het woord.
  • Kenmerken van het woordsoort herkennen.
  • Woordsoorten herkennen en gebruiken.

 

Bovenbouw

Om de structuur van de Nederlandse taal beter te begrijpen heeft Maria Montessori de taalsymbolen bedacht.

Dit is meer een abstract vorm dan de middenbouw.

 

Uiteindelijk verdwijnt het taalsymbool en blijft de naam van het woordsoort over.

 

Samenvattend

  • Aanbieding door ervaren (taaldozen).
  • Abstraheren door taalsymbolen.
  • Abstraheren zonder taalsymbolen.

 

 

1. Zelfstandig naamwoord

2. Telwoord

3. Bijvoeglijk naamwoord

4. Telwoord

5. Werkwoord

+ persoonvorm

+ hulp- en koppelwerkwoord

 

6. Voorzetsel

7. Bijwoord

8. Voornaamwoord (alle vormen)

9. Voegwoord

10. Tussenwerpsel

 

 

Leuke zinnen voor het woordbenoemen

Bron

Fotomateriaal: Nienhuis Montessori

 

Het tussenwerpsel wordt afgebeeld als een sleutelgat.