Kosmisch concreet - Andre Gilara
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Waarom gebruiken we de term kosmische educatie?

1. Kosmische educatie geeft het kind zicht op de ontwikkeling van het universum en het leven op aarde. Het kind wordt zich bewust van zijn plaats en zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving. 

2. Kosmische educatie is onderwijs in samenhang waarbij een goede kennisbasisstructuur zorgt voor inzicht en een kosmische houding waarbij problemen op een creatieve manier opgelost worden.

Verklaring van de woorden
3. Het Griekse woord ‘kosmisch’ betekent orde en harmonie in de wereld en op een globaler niveau, het universum. Het hele universum werkt samen tijdens de ontwikkeling van alles dat bestaat. Ieder element in de natuur heeft een eigen taak in het in stand houden van de balans in het universum. [Bron: Nienhuis Montessori]

4.  Educatie (Latijneducere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) is een overkoepelende term die zowel vorming, onderwijs als opvoeding omvat.
Door de term onderwijs te gebruiken richt je je op de kennisgebieden (zaakvakken). De meerwaarde van kosmische educatie is de opvoeding. Het woord 'educatie' omvat zowel onderwijs als opvoeding. [Werkgroep kosmische educatie]

5. Kosmische educatie is vredesopvoeding. Everyones talks about peace, but no one educates for peace. 
People educate for competetion, and this is the beginning for any war. 
When we educate to cooperate, and be in solidarity with another, 
that day will educate for peace. 


Dr. Maria Montessori [Bron]  

 

Empathy is a quality of character that can change the world

Barack Obaman

(Advertentie)

 

"Let us give the child a vision of the whole universe. The universe is an imposing reality, and an answer to all questions.

We shall walk together on this path of life; for all things are a part of the Universe, and we are all connected with each other to form one whole unity."


Ibid p 363, Chap XXI

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

6. In het buitenland wordt de term Cosmic education gebruikt. 

 

In the Duffys' words: 

"Cosmic Education teaches children to recognize the fundamental needs we all share and to respect the cultural differences by which we meet those fundamental needs.

Such an education can lead us to a future of true peace such as that sought by Maria Montessori." 

Cosmic Education is a cornerstone of the Montessori Philosophy. At its core, Cosmic Education tells the story of the interconnectedness of all things.

 

It describes the role of education as comprehensive, holistic and purposeful; to encompass the development of the whole person within the context of the universe.

 

Maria Montessori, Cosmic Education is integral to early education, because it provides children with a framework for understanding their world and their place in it.

 

A child can learn to value contributions from others, ethics, and respect studies of the past.

(Advertentie)