Kosmisch concreet - Andre Gilara
 
(Advertentie)
(Advertentie)

KENNIS MONTESSORILERAAR

Het beschikken over en begrijpen van montessoritheorie

 

2.03 Kent de kosmische visie van Maria Montessori op mens en wereld.


2.25 Heeft kennis van concentrisch leren volgens de kosmische visie 


​2.26 Heeft kennis van het didactisch model van de kleine ronde (inzoomen) en grote ronde (uitzoomen) 

 

2.51 Is bekend met de kosmische visie van Maria Montessori op mens en wereld en weet eigen handelen af te stemmen 


2.54 Kent de kosmische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het

 

2.60 Kan aangeven in algemene lijnen hoe kosmische educatie gerealiseerd wordt binnen zijn eigen werkomgeving     

 

 

KUNDE MONTESSORILERAAR

Weet hoe kennis toegepast moet worden in de praktijk

 

2.09 Ontwikkelt bij zichzelf een attitude en besef van medeverantwoordelijkheid en een gevoel van bewondering en verwondering: kosmisch bewustzijn.

​2.17 Creëert een krachtige leeromgeving waarin experimenteren, zelfontdekken, en/of de onderzoekende houding, centraal staat 

 

  2.31 Richt zijn eigen klassenomgeving in als een kosmisch voorbereide omgeving 

2.42 Kan op basis van zijn analyse zijn didactische en kosmische voorbereide omgeving bijstellen 

 

2.60 Kan aangeven in algemene lijnen hoe kosmische educatie gerealiseerd wordt binnen zijn eigen werkomgeving     

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

VAKBEKWAAM MONTESSORILERAAR

Werkt bij de aanbieding van kosmisch onderwijs vanuit grote gehelen. 

 

Kan de montessori-visie voorleven en innoverende keuzes maken op basis van wetenschappelijke verantwoording. 

 

Heeft een helder overzicht van de theorieën (Maria Montessori, Big History, religies) welke het werken met oorsprongsverhalen verklaren. 

 

 

Stimuleert anderen bij het nadenken over doel, inhouden en werkwijze bij kosmische educatie. 

 

Kan vanuit perioden van groei de voorbereide omgeving vormgeven. 

 

Maakt gebruik van ordeningsystemen, raamwerken, tijdlijnen en (onderzoeks)vragenstructuren. 

 

Kan aanbevelingen geven hoe kosmische educatie geborgd kan worden binnen zijn eigen werkomgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennis + kunde + visie = attitude    

 

Bronnen
montessori.nl/wp-content/uploads/2020/01/Montessorivakbekwaam-Definitief-september-2018.pdf
Montessori bekwaamheden, een beschrijving van de montessori start-, basis-, en vakbekwaamheden (2016), NMV

(Advertentie)