Kosmisch concreet - Andre Gilara
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Gesneuvelde canonvensters

Floris V, Karel V, De Republiek, Grachtengordel, Buitenhuizen, De Stijl, Willem Drees, Crisisjaren, Veelkleurig Nederland en De gasbel.

 

Nieuwe vensters

TrijntjeJeroen BoschMaria van BourgondiëJohan van OldenbarneveltSara BurgerhartAnton de KomMarga KlompéDe gastarbeiders, Kolen en gas, en Het Oranjegevoel.[9]

(Advertentie)

het begin van de Europese overzeese expansie 

 

 • ontdekkingsreizen langs Afrika naar Azië en naar Amerika
 • o.a. Barentsz en De Houtman

 

reformatie en splitsing in de christelijke kerk 

 

 • toenemende kritiek op de misstanden in de rooms-katholieke kerk
 • breuk in de rooms-katholieke kerk door optreden van Luther

 

C | Erasmus

net als Luther had de humanist Erasmus kritiek op misstanden in de rooms-katholieke kerk

 

de Opstand en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat 

 

 • de Nederlanden komen in opstand tegen Spanje
 • de centralisatie politiek en de godsdienstig intolerante politiek van Filips II droeg bij aan het ontstaan van de opstand
 • ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

 

C | Karel V (oud)

 • koning van Spanje en keizer van het Duitse Rijk, was ook heer der Nederlanden. Hij duldde geen ander geloof dan het katholicisme. Dit leidde o.a. tot vervolging van de ketters

C | Beeldenstorm is de Opstand

 • in 1566 leidde een hagepreek, een protestantse godsdienstoefening in de openlucht, in Steenvoorde tot een reeks van plunderingen van katholieke kerken en kloosters in de Nederlanden

C | Willem van Oranje

 • leider van de Opstand van de Nederlanden tegen Spanje
 • de moord op Willem van Oranje

C | Johan van Oldenbarnevelt

(Advertentie)

ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie 

 • ontstaan van handelscompagnieën: lange reizen, veel risico, veel geld nodig, lange duur tussen investering en opbrengst
 • ontstaan van handel op wereldschaal

C | VOC

 • opgericht om onderlinge concurrentie van Nederlanders tegen te gaan en om geld te genereren
 • drijft handel in Zuid-Oost Azie (Nederlands-Indië)

C | Atlas Major van Blaeu

 • gemaakt door de familie Blaeu in Amsterdam, is een illustratie van de toegenomen kennis van de wereld

C | Michiel de Ruyter

 • de beroemdste Nederlandse admiraal in de zeventiende eeuw
 • onderscheidde zich vooral in de Engelse oorlogen

burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in Nederland 

 • het bestuur in Nederland: regenten en een stadhouder
 • in de steden vormen de rijke kooplieden het bestuur
 • de officiële godsdienst in Nederland is het calvinisme
 • positie van andersdenkenden in Nederland en andere Europese landen

C | De Republiek

 • De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had een andere staatsvorm dan de omringende landen (gewesten, stadhouder, raadpensionaris)

C | Statenbijbel

 • vooral belangrijk omdat deze geschreven was in de landstaal, zodat protestanten  zelf de bijbel konden lezen

C | Grachtengordel

 • rijke Hollandse kooplieden hadden huizen aan de grachtengordel van Amsterdam

C | Buitenhuizen

 • rijke kooplieden stichtten buitenplaatsen, met name langs de Utrechtse Vecht

C | De Beemster

C | Hugo de Groot

 • ontsnapte in een boekenkist uit slot Loevestein
 • tolerantie en vrijheid van meningsuiting

C | Rembrandt

 • de belangrijkste vertegenwoordiger van de zeer bloeiende schilderkunst in de zeventiende eeuw

C | Spinoza

 • geldt als de belangrijkste filosoof van Nederland
 • wees op het belang van vrijheid van meningsuiting

 

C | Christiaan Huygens

 • wetenschapper, bestudeerde o.a. de val- en slingerbeweging
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

nationalistische bewegingen in koloniën, streven naar onafhankelijkheid 

 • dekolonisatie (o.a. Indonesië en Suriname); rijke en arme landen

C | Indonesië

 • de bezetting door de Japanners versterkte het onafhankelijkheidsstreven van Indonesië
 • verklaarde zich in 1945 onafhankelijk
 • Nederland erkende pas in 1949 de onafhankelijkheid van Indonesië
 • in 2005 werd alsnog door de Nederlandse regering de datum 17 augustus 1945 erkend als de officiële begindatum van de onafhankelijkheid van Indonesië

C | Suriname en de Nederlandse Antillen

 • Suriname werd in 1975 onafhankelijk
 • meer dan 130.000 Surinamers kwamen naar Nederland
 • de Antillen bleven binnen het Koninkrijk der Nederlanden

de blokvorming tussen Oost en West in de Koude Oorlog 

 • de wereld valt uiteen in twee blokken; koude oorlog tussen De V.S. en de S.U.

C | Srebrenica

 • het beëindigen van de Koude Oorlog heeft geleid tot andere functies/rollen van het Nederlandse leger. Zo hebben Nederlandse eenheden een rol gespeeld in het conflict in voormalig Joegoslavië
 • de ongelukkige rol in Srebrenica heeft in Nederland diepe sporen nagelaten

Europese integratie 

 • de Tweede Wereldoorlog was mede de aanleiding voor een steeds toenemende samenwerking in Europa (EEG, EU)
 • streven naar een zoveel mogelijk vrije markt om de Europese concurrentiepositie te versterken
 • NAVO

C | Europa

 • Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog
 • oprichting van de NAVO

sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit vanaf de jaren zestig 

 • toenemende welvaart en individualisering
 • ontwikkeling van techniek en productie in westerse landen: grote welvaart
 • de keerzijden: problemen voor milieu, kritiek op zelfgenoegzaam consumeren
 • binnen democratieën zoektocht naar uitbreiding van volksinvloed, ook buiten parlement, met name in jaren ’60 (invloed media, pressiegroepen, ‘inspraak’, etc.)
 • verzwakking van de positie van godsdienst en kerk
 • immigratie leidt tot een multiculturele samenleving

C Willem Drees

 • wederopbouw na W.O.II
 • is bekend van de 'Noodvoorziening voor ouden van dagen' (1947), de voorloper van de AOW

C | Televisie

 • in 1951 vond de eerste televisie-uitzending in Nederland plaats
 • de rol van televisie (nieuwsvoorziening en entertainment) in het dagelijks leven van mensen

C | De Watersnoodramp

C | De haven van Rotterdam

C | De gasbel

C | Annie M.G. Schmidt

C | Veelkleurig Nederland

 • mensen uit Indonesië, Suriname en van de Antillen komen naar Nederland
 • de komst van zogenaamde gastarbeiders uit landen als Italië, Spanje en Joegoslavië
 • de komst van mensen uit Marokko en Turkije naar ons land
 • het ontstaan van een multiculturele samenleving