Kosmisch concreet - Andre Gilara
 

Referentieniveaus omschrijven duidelijk welke vaardigheden leerlingen op bepaalde momenten moeten hebben

 

In tegenstelling tot de kerndoelen kennen de referentieniveaus een opbrengstverplichting.

 

 

Niveau 1F: fundamenteel niveau, geeft aan waar een leerling aan moet voldoen 

Niveau 1S: hoger streefniveau, geeft aan waar een leerling naar toe kan werken

 

 

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

De vensterteksten zijn beschikbaar op drie niveaus:

 

Versie groep 5/6 en 7/8:

50 teksten op niveau B1 van het Europees Referentiekader Taalvaardigheid,

geschikt voor kinderen in de leeftijd 8 tot 12 jaar en voor laaggeletterden.

 

Versie voortgezet onderwijs:

50 teksten op niveau B2, geschikt voor jongeren in de leeftijd 12 tot 15 jaar.

Standaardversie: 50 teksten op niveau C1,

geschikt voor de bovenbouw van het vo en voor een breed publiek

 

Al deze teksten zijn via deze website beschikbaar. Selecteer de gewenste versie per venster via het uitklapmenuutje boven de venstertitel. Je keuze wordt onthouden voor andere vensters die je bezoekt.