Kosmisch concreet - Andre Gilara
 
(Advertentie)
(Advertentie)

MENS EN MAATSCHAPPIJ

 

MM01.1 Plaats en ruimte

MM02.1 Tijd en chronologie

Welvaart, schaarste en verdeling
MM03.1 Keuzegedrag
MM03.2 Productie en organisatie

MM04.1 Welzijn


Ethiek
MM05.1 Waarden en idealen

Diversiteit
MM06.1 Mensbeeld en identiteit
MM06.2 Cultuur


Macht en gezag
MM07.1 Organisatie van macht
MM07.2 Samenwerking en conflict


Vraagstukken
MM08.1 Globalisering
MM08.2 Duurzame ontwikkeling
MM08.3 Technologie
MM08.4 Ongelijkheid


Denkwijzen
MM09.1 Denken in continuiteit en verandering
MM09.2 Denken vanuit meerdere perspectieven
MM09.3 Denken vanuit de ander en jezelf
MM09.4 Denken in overeenkomsten en verschillen
MM09.5 Denken in oorzaken en gevolgen
MM09.6 Denken vanuit actoren en structuren
MM09.7 Denken in betekenis


Werkwijzen
MM10.1 Informatie verwerven en verwerken
MM10.2 Onderzoeken
MM10.3 Waarderen, redeneren en argumenteren

(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)