Kosmisch concreet - Andre Gilara
 
(Advertentie)
(Advertentie)

De kerndoelen van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld zijn ingedeeld in vier domeinen:

 

 • Mens en samenleving (kerndoelen 34 t/m 39)

 

 • Natuur en techniek (kerndoelen 40 t/m 46)

 

 • Ruimte (kerndoelen 47 t/m 50)

 

 • Tijd (kerndoelen 51 t/m 53)

 

Deze pagina is een uitwerking van het domein 'Tijd'.

 

Kinderen ontwikkelen historisch besef en leren over de geschiedenis van Nederland. 

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken:

 • jagers en boeren
 • Grieken en Romeinen
 • monniken en ridders
 • steden en staten
 • ontdekkers en hervormers
 • regenten en vorsten
 • pruiken en revoluties
 • burgers en stoommachines
 • wereldoorlogen en holocaust
 • televisie en computer

 

(Advertentie)

De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

(Advertentie)